స్వరపరచిన అన్నమయ్య సంకిర్తనలు
 
 

అన్నమయ్య సంకీర్తనల ప్రచార సేవా కార్యక్రమాలలో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారిచే సీ.డీల ద్వారా విడుదల చేయబడిన 400 అన్నమయ్య సంకీర్తనలను శ్రీ రంగనాథ్ స్వరపరిచి, గానం చేయడం, అవన్నీ బహుళ ప్రజాదరణ పొందడం జరిగింది.

వాటిల్లో 50 సంకీర్తనలకు స్వరం, సాహిత్యం, ఆడియో, వీడియోలను క్రింద పట్టికలో మీ కోసం పొందు పరచడమైనది.

  కీర్తనలు సాహిత్యం స్వరం కీర్తనలు వినడానికి
1 సేవే భావే

2 పరమ వైష్ణవుల

3 వెదకెద నిను

 
4 ఇంతకంటె

5 ఈతని మహిమలు

6 చెప్పరాని మహిమలు

 
7 నన్ను నిన్ను నెంచుకోవా

8 విష్ణుదేవు పాదములే

 
9 మరియు మరియు

 
10 సంకెలేక తలచిన

11 నాపాలి ఘన నిదానమవు

12 గోవిందా మేల్కొనవయ్యా

13 అందరి వసమా

14 అనంత మద్భుత

 
15 ఇతడే పరబ్రహ్మ

16 అడియ నడియనయ్య

17 సర్వేశ్వరుడే శరణ్యము

18 చాలుచాలును

 
19 సురలకు నరులకు

 
20 నగధర నందగోప నరసింహ

 
21 హరి హరి నీ మాయా

22 కైకొనవయ్యా

23 ఎక్కడ నీ ఉద్యోగము

 
24 వరుసతో సాసముఖా

 
25 వననిధి గురిసిన

 
26 పరమ సుజ్ఞానులకు

27 నారాయణుని శ్రీనామమిది

28 తప్పదు తప్పదు

 
29 ఎందాక నిద్రనీకిదె

 
30 ఇందిర వడ్డించ

31 శరణు కపీశ్వరా

32 ఎంత జేసిన

 
33 ఇహపరములకు

34 విజయపుటమ్ము

 
35 మత్స్య కూర్మ వరాహ

 
36 సకల సంగ్రహము

37 కలిగె మాకునిదె కైవల్యం

38 బంగారు మేడలలోన

39 చిరంతనుడు శ్రీవరుడు

40 ఎందు నీకు ప్రియమో

 
41 పాలజలనిధిలో

 
42 ఏమి చిత్రంబేమి మహిమలు

43 వేవేల చందాలవాడు

 
44 ఓహో ఎంతటి వాడే హరి

45 పొలయలుక నిద్దరలు

 
46 రంగ రంగ రంగపతి

47 అలివేణిని పెండ్లాడవయా

 
48 నీడల చూపులు నీకేల

 
49 అజ్ఞానులకివి

 
50 చలిగాలి వేడేల

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 
 
 
     
   
 
 

 

 
   

 పారుపల్లి   |   కార్యక్రమాలు   |   ప్రశంసలు స్వరపరచినవి  |    ఆల్బమ్ లు చిత్రమాలిక  |    దృశ్యమాలిక  |    పత్రికల్లో  |    కార్యక్రమాల కొరకు  |  చిరునామా  |  మొదటిపేజీ

Parupalli  |  Concerts Appreciations  |  Compositions  |  Albums  | Photo Gallery  | Video Gallery  |  Media Says  |    For Concerts  |  Contact  |   Home


                                                                                  Copyright  2013 parupalliranganth.com All rights reserved.