చిరునామా
 

 

 

 

పారుపల్లి శ్రీ రంగనాథ్

  గాయకులు
  18-3-53/A/21,
  శాంతి నగర్
  కె.టి.రోడ్
  తిరుపతి  - 517501
  అంధ్ర ప్రదేశ్
  భారతదేశం
   

ఫోన్ నెంబర్లు : 81068 97989,  94414 97956

Email : parupalliranganath@gmail.com
   
   
  పారుపల్లి చరణ్
12-1-329,
  రోడ్ నెం : 4, ఆనంద నగర్, బండ్లగూడ, హైదరాబాద్.

 Ph :  98850 55541

rjmdworks@gmail.com